شادبودن

ارتباط مستقیمی بین شاد بودن و شاکر بودن وجود داره

برای شاکر بودن نیازی به رضایت کامل داشتن نیست چون انسان هیچوقت به رضایت کامل نمیرسه و همیشه دنبال یک یا چنددرجه بالاتره و شاید این موضوع دلیل پیشرفت انسان باشه

پدران ومادران ما با وجوداینکه امکانات زمان حاضررو نداشتند ،شادتروسرزنده تربودند

بنظرم دلیلش اینه که اونها بیشتر شاکر بودند و ما بیشتر شاکی !!!

درهرنفسی دونعمت موجودست و برهرنعمت شکری واجب


/ 0 نظر / 32 بازدید