تجمل گرایی

یه روز ملا نصرالدین داخل کوچه به دنبال چیزی می گشت،رهگذری ازاو سوال کرد چه میکنی؟

پاسخ داد: انگشترم داخل خانه گم شده و بدنبال آن هستم.

رهگذردلیل این کارغیرمنطقی اوراسوال کرد و او پاسخ داد:

چون داخل خانه تاریک است اما کوچه روشن است !!!!

این حکایت ساده شاید حکایت حال ما باشد،

شاید یکی از دلایل تجمل گرایی همین باشه

تجمل چیزی است که ما نیازی به آن نداریم ولی بابتش هزینه می کنیم

مثلا بااینکه ازنظر مادی درتنگنا هستیم ولی گوشی موبایل گرانقیمت به دست می گیریم

انگار ما آدمها در درون خود چیزی را گم کرده ایم و بجای یافتن آن در درون خود بدنبال آن در بیرون هستیم

پبهتر اینه که داخل خونه یه چراغ روشن کنیم و درون خودمون رو جستجو کنیم چون راهی غیرازاین وجود نداره


/ 0 نظر / 12 بازدید