جایگاه پدرومادر

شاید برای ما این سوال باشه که چرا احترام به والدین اینهمه سفارش شده

شاید بعضی از ما بگیم پدرو مادرمون برای ما کاری نکردن که اینهمه قابل احترام باشن

اما رسالت پدرومادر عمیق تراز تامین نیازهای روزمره فرزنده

می خوام به جنس ارتباط والدین با فرزند اشاره کنم

یادمون باشه که ما آدمها تمام ارتباط هامون به شکل دوطرفه و بده بستان هست

و حتی اگر بهترین دوستمون چندبار به خوبی و توجه ما جواب مناسب نده کم کم ارتباطمون کمرنگ میشه و ازبین میره

اما در ارتباطات انسانها یک استثنا و میشه گفت یک نوع ارتباط خارق العاده وجود داره که همون ارتباط والدین بافرزند هست

درواقع این ارتباط شباهت زیادی به ارتباط خدا با بنده داره و از جنس ارتباط معمولی انسانها باهم نیست

درواقع اگرانسانها پدرومادر رو ازنزدیک درک نکنند هیچ وقت نمی تونند لطف بی دریغ خداوندرو باورکنند چون آنچه که میدیدند فقط ارتباطات بده بستانی بود

پس کم کم دلیل اینهمه سفارش برای احترام والدین رو متوجه میشیم

درواقع احترام به پدرومادر احترام به شبیه ترین تصویراز خداست

اگرشما درطی زندگی لحظاتی هست که بیاد خدا می افتی یعنی پدرومادر رسالتشون رو درست انجام دادن

چون یک تصویردرستی از پروردگار درذهن ما ایجادکرده اند و باوراو را در وجود ما نهادینه کرده اند

در واقع ارزش حفظ کانون خانواده هم همین نکته بسیار مهمه


/ 0 نظر / 14 بازدید